Duiven huisjes

In Tinos zijn er momenteel meer dan 600 duivenhuizen, hoewel het waarschijnlijk is dat er meer dan twee keer zoveel werden gebouwd.

Naar schatting verschijnt het duivenhuis in Tinos tijdens de Venetiaanse periode (1207-1715), hoewel het eerste schriftelijke bewijs van een duivenhuis verband hield met een verbond dat door een geestelijke werd gesloten in 1726.

Duiven die vlees en kunstmest aanboden, waren het belangrijkste exportproduct van Tinos toen de handel bloeide. Met de komst van de Venetianen op het eiland werden de eerste duivenhuizen gebouwd en begon de systematische veredeling van duiven.
De juiste plaats voor een duivenhok moet worden beschermd om bescherming te bieden, openstaan ​​voor de onbelemmerde vlucht van duiven en dicht bij een waterbron.
Duivenhuizen zijn gebouwen bestaande uit twee verdiepingen. Beneden zijn er de hulpfaciliteiten (pakhuizen) en de bovenste verdieping herbergt de duiven.

De versierde zijkanten,  zijn nooit op het noorden gericht. Vierkanten, driehoeken, cirkels, diamanten, zonnen, bloemen, zijn de initialen van de eigenaar  en dat maakt dat elk duivenhuis uniek is.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star